Královský Prší

 

 

 

Královský Prší je hra odvozena z mnohem známější karetní hry Prší a vlastně využívá mnoho jeho variant, které se během doby v této karetní hře vyvinuly.

Jde o karetní hru pro dva až šest hráčů, ideální počet je však dva až pět. Hraje se s francouzskými kartami, tzv. "pokerovými", tedy kartami o 52 listech a dvěma Jokery (česky zvanými žolíky). Cílem hry je zbavit se všech svých karet, avšak to nelze tak snadno jako u klasické hry a tak je třeba mnohdy nejdříve nasbírat karty, které vám k vítězství napomohou, hlavně tedy královnu. Tato karetní hra je na počáteční pochopení mnohem složitější než klasické prší, avšak hráč brzy pochopí, že hře dává jiný rozměr.

Průběh hry

Základ je naprosto stejný jako u výše zmíněné hry Prší. Hráč této hry však nekončí v době kdy odhodí všechny karty, ale musí hru ukončit královnou (svrškem). Pokud hráč vyhodí i poslední kartu a není to královna, tak další kolo musí tzv. líznout. Tuto kartu nemůže vyhodit ihned, ale musí zase počkat až oběhne kolo a opět na něj bude řada.

Další specifikací je to, že tato hra se hraje jako tzv. "rychlík", což znamená, že lze v jednom kole odhazovat karty stejné hodnoty. Takže v jednom kole se lze zbavit až čtyř karet (příkladem: pokud v ruce držím čtyři osmičky mohu se všech zbavit v jednom kole). Samozřejmě, že ta spodní musí navazovat na barvu pod ní, tedy na tu kartu, kterou tam odložil předchozí hráč a horní z odložených karet udává barvu dále do hry.

Je nutné podotknout, že v této hře první karta, která udává barvu a hodnotu do hry, kterou otáčí rozdávající hráč, pokud má nějakou speciální vlastnost, vždy platí. Pokud rozdávající otočí královnu, spodka, nebo jokera, tak otáčí další kartu. To může případně opakovat, dokud na stůl nepoloží kartu, která jasně udá barvu a hodnotu do hry.

Eso a sedmička se využívá naprosto stejně jako u prší. Může jich však hráč v jednom kole odložit více i všechny čtyři. Pokud hráč odloží více jak jedno Eso, stojí pouze další hráč a to pouze jedno kolo. Další hráč může i tři Esa přebít jedním Esem a stojí zase další hráč. Platí tedy jakoby pouze to horní Eso. Naopak sedmičky se sčítají. Takže pokud jeden hráč v jednom kole odloží třeba všechny čtyři sedmičky, další hráč musí lízat osm karet.

Speciální karty

Královna - (svršek) tato již zmíněná karta uzavírá hru. I přes to že hra se hraje jako rychlík, uzavřít hru musí hráč pouze jednou touto kartou. Pokud má královen v ruce víc, musí odhodit všechny mimo jedné a touto poslední hru ukončit až v dalším kole. Pokud hráč nasbírá všechny čtyři královny, položí je před sebe na stůl a automaticky hru vyhává. V tomto případě však nelze královnu nahradit Jokerem (viz níže). Této kartě jsou ponechány všechny vlastnosti klasického svrška tedy může měnit barvu.

Kluk - (spodek) tato karta má funkci jako svršek v prší, avšak nemění barvu, ale hodnotu karty. Poté lze tedy na kluka odložit pouze hodnotu, kterou hráč, jež kartu odložil určil, nebo ji přebít dalším klukem. Na kluka nelze odložit královna (tedy pokud hráč, který kartu odložil ji neurčil hodnotu královna) a to i kdyby chtěl další hráč uzavírat hru. Klukem může jeden hráč odrazit případnou výhru druhého.

Pikový Král - (lisotvý Král), pokud je tato karta zahrána na stůl, musí další hráč na tuto kartu lízat pět karet. Tohoto krále lze odrazit dvěma způsoby. První je srdcový král, který účinky pikového krále posune na dalšího hráče. Pokud hrají pouze dva hráči, tak zpět na toho, jež pikového krále na stůl položil. Druhý způsob je piková sedmička, která účinky krále přesune na dalšího hráče, který však musí líznout 7 karet (tedy 5 za krále a 2 za sedmičku). Dále již platí pravidla jako u klasického prší, tedy je možné na krále postupně nebo najednou (rychlík), odložit až všechny čtyři sedmičky a hráč který je na řadě první bez sedmičky, může brát až 13 karet (tedy 5 za krále a zbytek za sedmičky). Pokud hráč v jednom kole odloží více králů, pikový král platí jen pouze leží- li nahoře, tedy je-li položen jako poslední. Pokud hráč odráží pikového krále srdcovým králem, nemůže v tomto kole odložit žádného jiného krále, tedy může na stůl položit pouze srdcového krále. Toto neplatí o pikové sedmičce, kdy tato můsí být odložena dole na pikovým králi, avšak tento hráč může odložit klidně všechny 4 sedmičky na sebe. Pikového Krále nelze položit na pikovou sedmičku, pokud hráč na tuto sedmičku musí brát karty. Tedy piková sedmička odráží pikového krále, avšak pikový král neodráží pikovou sedmičku.

Srdcová Desítka - pokud je tato karta zahrána na stůl, všichni mimo hráče, který tuto kartu na stůl položil jedno kolo lížou jednu kartu a hráč, který ji zahrál na ni hraje dál. Srdcová desítka pokud je zahrána s ostatními desítkami, stejně jako pikový král, platí pouze je-li položena jako poslední. Pokud rozdávající položí srdcovou desítku na stůl jako první kartu, nebo první kartu, která udá barvu a hodnotu do hry, rozdá úplně každému hráči kartu navíc a začíná hráč, který by začínal normálně, tedy další hráč po směru hodinových ručiček od rozdávajícího.

JOKER - (žolík) - tato karta nahrazuje téměř jakoukoli jinou kartu v balíčku. Nejčastěji je využívána jako královna, kdy přebírá všechny její vlastnosti a lze s ním, tedy pokud zastupuje královnu, i ukončovat hru. Nebo ho lze využít jako kluka, kdy může měnit hodnotu karty. Dále může nahradit jakoukoli jinou kartu mimo sedmičky a esa. Joker v tomto případě nesmí být položen jako poslední. To znamená, že pokud je použit jako devítka musí být na vrchu nějaká devítka, která udává barvu (příklad: joker, křížová devítka, kárová devítka). Kárová devítka tedy udává barvu, zatímco joker zastupuje pikovou nebo srdcovou devítku, to tedy znamená, že tuto kombinaci lze užít pouze pokud předchozí hráč odložil na stůl kartu pikové nebo srdcové barvy, nebo jednu z těchto barev požadoval královnou. Jelikož joker nemůže být položen jako poslední karta, nemůže tedy zastupovat pikového a srdcového krále a červenou desítku, v jejich platné poloze jako horní, poslední odložené, kartě. Lze odložit i oba jokery v jednom kole. Odložení jokera nebo jokerů musí mít nějakou logiku, jakou kartu zastupují, tedy lze hrát takto třeba na Pikovou osmičku (Piková 9, joker, joker, kárová 9), nebo (joker, joker, kárová 9, křížová 9), nelze užít (joker, joker, kárová 9, piková 9), jelikož pikovou 9, již joker zastupuje jako první kartu, protože by ležel na pikový osmě.

Konec hry

Konec hry, tedy nastává odloží li jeden hráč na stůl jednu královnu, nebo tuto královnu zastoupí Jokerem. Pokud je třeba určit další v pořadí, aby bylo jasné kdo skončil poslední, nebo se hra kraje o peníze či žetony. Hra se počítá tak, že karty s hodnotou mají svojí hodnotu, hlavy mimo královen, mají hodnotu deset, eso má hodnotu jedna a joker hodnotu nula. Královny mají hodnotu dvacet a červená královna má hodnotu čtyřicet, ale při zavřením touto kartou se body dvakrát násobí. Pokud se hráči nechtějí počítáním zdržovat střídají se v míchání po směru hodninových ručiček. Je vhodné dávat snímnout hráči v protisměru hodinových ručiček od rozdávajícího.

Varianty hry

První variantou je zjednodušená varianta hry, kdy Joker přebírá pouze vlastnosti královny a kluka, tedy může měnit barvu, hodnotu a lze s ním zavírat hru, nelze však užít jako žádná jiná karta. (Nejlepší varianta - Jednodušší práce s Jokery, jejich složitější užítí, doporučuji jen hráčům, kteří mají hru již zažitou)

Další variantou je hra kdy se s Jokery nehraje vůbec. Tato varianta je vhodná pouze pro dva až tři hráče.

Dále pak varianta, kdy Kárový Král ruší účinky Srdcového krále a hráč který na stůl odložil Sdrcového Krále stejně bere 5 karet, nebo kdy Kárový Král posílá účinky Srdcového Krále zase o jednoho hráče dál.

 

 

Výuka hry

Pro osoby, které se hru učí a příjdou jim pravidla moc složitá, doporučuji hru začínat s plným balíčkem karet i s Jokery, hrát ji jako tzv. "rychlíka" a zavírat tuto hru královnou. Jokera používat, jako královnu. Dále pak přidat změnu hodnoty klukem, což je už celkem záživná a zábavná varianta. V této variantě Joker, přebírá i funkce kluka, viz. první varianta hry. Dále pak pokud hráči chápou právidla a mají je zažitá a chtějí hru dále okořenit, doporučuji přidat účinky dalších speciálních karet, tedy pikového krále a srdcové desítky.

 

(výše uvedený návod ani hra není svázana žádnými autorskými právy a jejich kopírování a jakékoli užití nepodléhá žádné licenci, či označení)